• Tarih : 20.03.2019
 • Konu : Yatırım Kararı Hakkında Açıklama
 • Modernizasyon yatırımı kapsamında, şirketimizde mevcut dört adet dokuma tezgahının yerine dört adet Vande Wiele dokuma tezgahı alınmasına ve bu kapsamda yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.02.2019
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • Şirketimizin, 2018 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesine beyan edilen, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu, ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

  Saygılarımızla.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 30.03.2018
 • Konu : Bağımsız Denetim Firması Seçimi
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 26.03.2018
 • Konu : Hisse Devri Hakkında
 • Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. şirketimiz hisselerinin 3.629.049,811 adedini ortaklarımızdan Yaşar Küçükçalık hesabına (% 36,29), 3.629.049,811 adedini ortaklarımızdan Yılmaz Küçükçalık hesabına (% 36,29) devretmiştir. Bu durumda Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. nin şirketimizde 264.510,94 adet payı kalmış(%2,65), Yılmaz Küçükçalık' ın payı 4.108.595.88 adet ile % 41,09, Yaşar Küçükçalık' ın payı 4.104.048,89 adet ile % 41,04 olmuştur.

  Bilgilerinize sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 28.03.2018
 • Konu : Yönetim Kurul Kararı Hakkında
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2018 tarih ve 2018-05 kararı gereğince;

  02.02.2018 tarihinde düzenlenen birleşme sözleşmemizde de yer aldığı üzere söz konusu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-21.1 sayılı Önemli Niteliklere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/1-e maddesi kapsamında ayrılma hakkı doğmadığından kullandırılmayacağı, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15