• Tarih : 14.02.2017
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • Ekli mali tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.12.2016
 • Konu : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
 • Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.08.2016
 • Konu : Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
 • FİNANSAL TABLO VE FAALİYET  RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
    KARAR TARİHİ:19.08.2016
    KARAR SAYISI :2016-15
    
    SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
    SERİ: II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR   TEBLİĞİNİN  İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK  BEYANI
    
    a) 30.06.2016 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca  incelenmiştir,
    
    b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe  aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
    
    c)İşletmedeki  görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca  hazırlanmış konsolide finansal  tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin  gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı  karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe  yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu  olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.08.2016
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • Ekli mali tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.07.2016
 • Konu : Yönetim Kurulu Kararı
 • Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,  Muhasebe ve Mali İşler Müdürümüz Sn.Mehmet Mülayim'in 30.06.2016 tarihi itibari ile istifasının kabulu ve yerine Sn.İlker Özdemir'in atanmasına ait Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.
  Ek İçin Tıklayınız
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15