• Tarih : 30.03.2018
 • Konu : Bağımsız Denetim Firması Seçimi
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 26.03.2018
 • Konu : Hisse Devri Hakkında
 • Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. şirketimiz hisselerinin 3.629.049,811 adedini ortaklarımızdan Yaşar Küçükçalık hesabına (% 36,29), 3.629.049,811 adedini ortaklarımızdan Yılmaz Küçükçalık hesabına (% 36,29) devretmiştir. Bu durumda Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. nin şirketimizde 264.510,94 adet payı kalmış(%2,65), Yılmaz Küçükçalık' ın payı 4.108.595.88 adet ile % 41,09, Yaşar Küçükçalık' ın payı 4.104.048,89 adet ile % 41,04 olmuştur.

  Bilgilerinize sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 28.03.2018
 • Konu : Yönetim Kurul Kararı Hakkında
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2018 tarih ve 2018-05 kararı gereğince;

  02.02.2018 tarihinde düzenlenen birleşme sözleşmemizde de yer aldığı üzere söz konusu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-21.1 sayılı Önemli Niteliklere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/1-e maddesi kapsamında ayrılma hakkı doğmadığından kullandırılmayacağı, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.02.2017
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • Ekli mali tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.12.2016
 • Konu : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
 • Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  Ek İçin Tıklayınız
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15