Adı Soyadı Görevi
Şerife Türcan Özşuca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Ali Rıza Hasoğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İlker Özdemir Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Şerife Türcan Özşuca Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Ali Rıza Hasoğlu Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 
Erdal Kesrelioğlu Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Şerife Türcan Özşuca Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı 
Ali Rıza Hasoğlu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Erdal Kesrelioğlu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi